Latente Talenten

Huisregels


 
Huisregelement van Latente Talenten te Halle, Gelderland.

• Deelnemers en bezoekers betreden Latente Talenten op eigen risico.
 
• Voor kleding, werkstukken, persoonlijke bezittingen en geparkeerde voertuigen kan Latente Talenten geen verantwoording dragen.
 
• Een deelnemer of bezoeker die discriminerend of ander onbetamelijk gedrag vertoont zal onverwijld worden gesommeerd Latente Talenten te verlaten zonder recht op restitutie van betaalde gelden.
 
• Walkmen en diskmen zijn niet toegestaan, en indien anders dan behorend tot uniform of bij medische indicatie zijn hoofddeksels evenmin toegestaan.
  
• Indien een betaling niet voor de op de factuur vermelde datum is voldaan, althans binnen de afgesproken termijn ontvangen is, wordt de boeking door Latente Talenten als geannuleerd beschouwd.
 
• Indien na boeking en betaling toch wordt afgezien van een les of thema-workshop is geen restitutie mogelijk.
 
• Te laat arriveren voor een boeking wordt niet in tijd of anderszins gecompenseerd.
 
• Alleen als Latente Talenten in gebreke blijft en een boeking niet naar een andere datum kan worden verzet zal restitutie worden verleend.
 
• Voor roosterlessen geldt dat het te betalen bedrag betrekking heeft op de volgens de roosteroverzicht afgesproken lessen en vooruit moet worden voldaan op rekeningno. NL47 RBRB 8836 0099 05 t.n.v. Latente Talenten te Halle, of contant in de eerste les. In geval van ziekte kan compensatie worden verleend in de vorm van inhaallessen. Daartoe dient men wel tijdig te hebben gemeld dat men wegens ziekte de les niet kan bijwonen.
 
• Gemiste lessen mogen alleen worden ingehaald tijdens het seizoen waarvoor de lessen zijn geboekt. Inhaallessen vervallen onmiddelijk bij het beëindigen van de cursus.
 
• Op het erf van Latente Talenten, cq woonboerderij Nieuw Haverkamp wordt uitsluitend stapvoets gereden, dat wil zeggen 5 km per uur.
 
• Parkeren van voertuigen geschiedt alleen op daarvoor bestemde parkeerplaatsen, tenzij anders is afgesproken, maar nimmer in de berm of op de rijweg buiten het terrein van Latente Talenten zonder uitdrukkelijke toestemming van Latente Talenten.
Bekijk hier de parkeer-aanwijzingen.
 
• Er mag niet zonder toestemming van planten of bomen geplukt worden in de tuin van Latente Talenten.
 
• Indien deelnemers of bezoekers schade veroorzaken aan dieren, voorwerpen, omliggend land, voertuigen of gebouwen van Latente Talenten zal die schade in rekening worden gebracht.